Category: travel news

อุทยานสามก๊ก สถานที่ที่เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวรรณกรรมอิงประวัติศาสตร์ สามก๊ก เป็นประวัติศาสตร์จีน วรรณกรรมคลาสสิกซึ่งเป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ได้รับการแปลมากกว่า 10 ภาษาที่แตกต่างกัน เขียนโดย Luo Ghanzhong ในปี ค.ศ. 169 นอกจากนี้ยังมีผลงานจิตรกรรมสีน้ำมันของศิลปินจีนผู้มีชื่อเสียงระดับโลก ผู้ที่ได้บันทึกเรื่องราวสามก๊กเป็นรูปภาพไว้ทั้งหมดเพียงแห่งเดียวและครั้งเดียวในชีวิตเขา

Read more