Category: news

“ไพรินทร์” มอบการบ้าน ทอท. ลุยบริหารสนามบินเมืองรอง พร้อมพ่วงสนามบินใกล้เคียงอีก 2-3 แห่ง สั่งเชิญกระทรวงท่องเที่ยวฯ ถกแผนบริหารจัดการสนามบินในภาพรวมด้วย ลั่น 3-6 เดือนต้องได้ข้อสรุป ทอท.จะบริหารสนามบินใด ที่อาคารสำนักงาน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

Read more