Category: health news

ศธ.เตรียมขยายโครงการ English for All โดยเริ่มต้นจากโรงเรียนระดับตำบล ที่มีเด็กด้อยโอกาส หรืออยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจนก่อน นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ลงพื้นที่ จ.พิษณุโลก เพื่อเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โครงการ “English for All” ที่โรงเรียนสะพานที่ 3 อ.เมืองพิษณุโลก

Read more