ธีระชัยได้ยื่นคำร้องขอลาออกตามมาตรา 11

ราชกิจจานุเบกษาประกาศเมื่อวานนี้ว่าธีระชัยได้ยื่นคำร้องขอลาออกตามมาตรา 11 และ 14 ของรัฐธรรมนูญ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พ้นจากตำแหน่งเมื่อวันอังคาร ประธานสภาองคมนตรีพลเอกเปรมติณสูลานนท์ได้ลงนามในคำสั่งดังกล่าว Teerachai ได้รับแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกสภาองคมนตรีเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2016

ก่อนที่เขาจะเข้าร่วมคณะองคมนตรี Teerachai มีอาชีพทางทหารที่ประสบความสำเร็จ เขาเป็นอดีตหัวหน้าพนักงานที่กองทัพที่ 1 ที่ปีนขึ้นบันไดอาชีพอย่างต่อเนื่อง ต่อมาเขาได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้เป็นรองหัวหน้ากองพลทหารราบที่ 1 รองผู้บัญชาการกองทัพบกภาคแรกและหัวหน้ากองพลทหารราบที่ 1 Teerachai เพิ่มขึ้นต่อไปในกองกำลังกลายเป็นผู้ช่วยเสนาธิการกองทัพบกและรองเสนาธิการทหาร