การวัดการเปลี่ยนแปลงของการไหลเวียนของเลือด

นักวิจัยมักศึกษาการทำงานของสมองโดยการตรวจจับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสองประเภทคือสนามไฟฟ้าและแสง อย่างไรก็ตามวิธีการส่วนใหญ่ในการวัดปรากฏการณ์เหล่านี้ในสมองมีความแพร่หลายมาก วิศวกรของ MIT ได้คิดค้นเทคนิคใหม่ ๆ เพื่อตรวจจับกิจกรรมทางไฟฟ้าหรือสัญญาณออพติคอลในสมองโดยใช้เซ็นเซอร์ตรวจ MRI ที่มีการบุกรุกน้อยที่สุด

MRI มักใช้ในการวัดการเปลี่ยนแปลงของการไหลเวียนของเลือดซึ่งแสดงถึงการทำงานของสมองโดยทางอ้อม แต่ทีม MIT ได้คิดค้นเซนเซอร์ MRI ชนิดใหม่ซึ่งสามารถตรวจจับกระแสไฟฟ้าขนาดเล็กรวมถึงแสงที่ผลิตโดยโปรตีนเรืองแสงได้ (แรงกระตุ้นทางไฟฟ้าเกิดขึ้นจากการสื่อสารภายในของสมองและสัญญาณแสงสามารถเกิดขึ้นได้จากโมเลกุลต่างๆที่พัฒนาขึ้นโดยนักเคมีและนักชีววิศวกรรม) MRI เสนอวิธีที่จะทำให้รู้สึกถึงสิ่งต่างๆจากภายนอกร่างกายได้ในแบบที่มีการบุกรุกน้อยที่สุด” Aviad Hai, postdoc จาก MIT และผู้เขียนนำของการศึกษากล่าว “มันไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อสายเข้าสู่สมองเราสามารถปลูกฝังเซ็นเซอร์และเพียงแค่ปล่อยให้มันมี